onsdag 7. august 2013

Vestlandssommar

Sjølv om det mest vanlege er at brudepara kjem til fotografering først etter at dei har vore i kyrkja, kan det av og til vere greit å gjere den unna før sjølve vigsla. Olaug Anette og Edson skulle i kyrkja klokka 15, og kvelden og tida saman med gjestane ville dermed blitt veldig kort om ein skulle ta bildene etter dette.

Det var likevel eit usedvanleg avslappa brudepar som kom til fotografering laurdag for halvannan veke sidan. Etter at buketten var pakka opp og knappholsblomstrane var festa på jakkene til brudgom og forlovar, fotograferte vi brudeparet saman med den søte sonen deira. Vi fekk tatt om lag 10 bilde, før vi høyrde ein mistenkeleg lyd komme nærare og nærare. Vi rakk om lag berre å rope "finn paraplyen!" før regnet bøtta ned slik det berre gjer om sommaren. Regn på bryllaupsdagen er ikkje noko uvanleg her på Vestlandet, men når brudeparet enno ikkje har vore i kyrkja er det greit å vere ekstra forsiktige med tanke på hår og klede. Medan det hølja som verst fann vi eit overbygg der vi kunne nytte tida til å få tatt nokre bilder mot ein røffare bakgrunn. Som det ofte er med sommarbyger så var den forbi like brått som den kom. Vi måtte unngå å trakke så mykje i det våte graset, men fekk likevel tatt mange varierte bilder av det fine paret. Og dét utan at brudeparet vart våte og flekkete til dei skulle i kyrkja!

Håpar de hadde ein strålande bryllaupsdag!

Beste helsing
Dagrun


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar